(alla mailadresser måste skrivas för hand om ni vill skicka mail med riktigt @ tecken istället för at. Det är för att undvika "robotar" som tar våra mailadresser. Därför ser våra mailadresser ut enl nedan.)

 

Så här blir man medlem       

Medlemskap för Svenska Working Kelpie klubben (SWKK) och Svenska Vallhundsklubben (SVaK) kostar 500 kr/år, (varav 200 kr går till SWKK och 90 kr till vald SVak lokalklubb).  Svenska medlemmar kan alltså INTE välja att bara bli medlem i SWKK.

Familjemedlemskap för SWKK/SVaK kostar 90 kr. Det går även att vara familjemedlem om man bor i annat land.

Nytt för 2024 Betalning gäller alla, både nuvarande, återvändande och helt nya medlemmar. De två första typerna loggar in som vanligt och de helt nya skapar sig ett konto i https://vallreg.se för att kunna betala. Den återvändande som inte lyckas logga in får hjälp av supporten med det.

 

Svenska Working Kelpie klubben är från och med 1 januari 2019 en rasklubb inom Svenska Vallhundsklubben.

Utländska medlemmar blir enbart medlemmar i Svenska Working Kelpie klubben och betalar 357 kr/år samt 90 SEK för familjemedlem.

Betalas till SWKK: Bankgiro 485-8577.

IBAN kontonummer SE:10 8000 0821 4969 4162 5979 BIC/SWIFT:SWEDSESS

Swedbank Klippan, Svenska Working Kicky Sinclair, Vedbyvägen 66

Member from other countries pays as before 357 SEK/year to be a member in the Swedish Working kelpie club.

 

Genom rasklubben SWKK får du:

* Medlemstidningen Working Kelpie som Pdf fil, via mail. 3 ggr/år

* Alla unghundar över ett års ålder bjuds in till egenskapsbeskrivning där vi jobbar för att bevara och utveckla rasens specifika

   egenskaper i form av medfödda vallningsegenskaper.

* Tävla, träffas och ha roligt på SWKK sommararrangemang Working Kelpie mästerskapet/träffen.

* Medverka till att rasklubben främjar aveln av Working Kelpie som, genom sitt effektiva vallningssätt, är till stor hjälp med

   lantbrukets djur.

* Du kan vända dig till "kontaktpersoner" för råd och hjälp med din hund.

 

Genom specialklubben SVak får du:

* Medlemstidningen Omkring

* SVak:s medlems-webbsida "Vallreg" där du kan anmäla till vallhundstävlingar, vallhundsprov, ändra dina medlemsuppgifter, diskutera på forumet. 

Du hittar information om inloggning, medlemsnummer och lösenord på www.svak.se/medlem

 

Klubbens adress: Svenska Working Kelpie Klubben, 

Meta Lönnberg, Runiusgatan 14 lgh 1301, 11255 Stockholm, 070-761 97 87

kennelmetazz(at)gmail.com

 

                                                           

 Klubbens stadgar 

                                                                                                                                Gällande den nya personuppgiftslagen.

Gäller hur man får lagra personuppgifter och hur man får använda detta personuppgiftsregister.

Ansvarig för det Svenska registret är SVaK (från o med 2019) och det utländska registret är SWKK och registret innehåller följande uppgifter om dig:

- Ditt medlemsnummer

- Namn, för och efternamn

- Adress

- Postadress

Vi använder registret på följande sätt

- Uppgifter i en adresslista för att kunna skicka tidningen Omkring och maila Working Kelpie tidningen

 Ditt godkännande behöver inte vara skriftlig underskrift från din sida utan vi tolkar det som att vi kan ange hur godkännande går till och om du inte har något emot så gäller detta.

Genom att du betalar medlemsavgiften godkänner du användningsområdet för personuppgifterna som beskrivs här.

Vill du av någon anledning ta tillbaka ditt godkännande av att vi har dina uppgifter, hör du enkelt av dig till oss på mail maria.nyberg@vxa.se

Vi anser också att du inte har gett ditt samtycke om du inte betalar din medlemsavgift, samt att du tar tillbaka ditt godkännande om du säger upp ditt medlamskap.

Styrelsen för Svenska Working Kelpie klubben