Working Kelpie tidningen

                                                                                                    

Detta är Working Kelpie klubbens medlemstidning, den  
får du som medlem, den utkommer 4 ggr per år.

Här kan du läsa om det som händer i Working Kelpie
värden, träningstips och artiklar om rasen. Dessutom är
tidningen full av fina bilder på rasen.

Vi vill gärna ha in material till tidningen för att göra den ännu
mer intressant, vill du bidra med bilder och material så kan du
skicka in dem till mail adressen kicky.sinclair@hotmail.com