Detta händer 2020

 

Egenskapsbeskrivning med kurs 6-7 mars i Lekeberga.

Årsmöte i Lekeberga 8 mars 2020.

 

Kurs-6/3. Beskrivning- Lördag 7/3. Årsmöte-Söndag 8/3.

 

Hela WKSverige vallar 17 maj.

 

INSTÄLLT PGA CORONA.

Kelpiemästerskapet 30 juli - 2 aug. Nötklasser 31 juli i Knutby och fårklasser 1-2 augusti i Örsundsbro.

 

 

 

 

Detta händer 2019

 
31/7
Vallhundskurs för Karin Söderberg med start 9,00.
Plats: Christine och Lennart Sandström. Följ vägbeskrivningen mot nöttävlingsplatsen.
 
1/8
Egenskapsbeskrivningen start kl 9,00
Plats: Christine och Lennart Sandström. Följ vägbeskrivningen mot nöttävlingsplatsen.
 
1/8
Avelsträffen kl 18,00 (efter egenskapsbeskrivningen. Vi samlas i tältet på åkern hos Christine och Lennart Sandström i Täkt)
Välkomna till SWKKs träff för avelsintresserade

Vi pratar om:
• Hur ser det ut på sjukdomsfronten, med fokus på epilepsi?
• Varför upplever ägare och uppfödare av många raser att fler hundar blir sjuka?
Vi har som utgångspunkt en artikel av Viola Hebeler. Se
PDF: https://www.abcdev.de/artikel/Genetesting_Article_
Viola_Hebeler_for_ISDS_ISN.pdf
 
• Vad vill vi fokusera på i nästa RAS
• Övrigt – punkter från deltagare
Fundera på vad DU vill ta upp under träffen. Om det är något DUvill att vi förbereder i avelsrådet vill vi gärna att DU kontaktar oss.
Vi kan ta fram underlag till diskussionspunkter, kopiera material, sätta samman en presentation mm.
Vi i avelsrådet ser fram emot att träffa er alla.
/Susanne Gustafsson (sussi@norrdal.se)
Veronica Nyman (veronica@villavagnar.com)
David Williams (williams.slattakra@telia.com)
 
2/8
Nöttävlingar, start kl 9,00 här finns mer info.
 
2/8
Medlemsmöte kl 19,30 på Murboannas  (Murbo 8, Borlänge) se hemsida www.murboannas.se
 
Dagordning
1. Mötet öppnas
2. Val av justeringspersoner
3. Val av mötesordförande
4. Val av mötessekreterare
5. Godkännande av dagordning
6. Ekonomisk rapport
7. Styrelsen informerar
8. Medlemmarnas önskemål om verksamheten
9. Övriga Frågor
10. Mötet avslutas
Välkomna
Önskar Styrelsen
 
3/8
Fårtävling (Bonnhundsklass) start kl 9,00, Vägbeskrivninig
 
3/8
Festmiddag kl 19,00 på Murboannas  (Murbo 8, Borlänge) se hemsida www.murboannas.se
 
4/8
Fårtävling (Novis och mästerskap) start kl 9,00, Vägbeskrivning