Ras

De rasspecifika avelsstrategierna (RAS) är handlingsplaner för aveln inom vår ras. De beskriver både problem och starka sidor som kan finnas inom rasen och rymmer de avelsrekommendationer som klubbens medlemmar kommit överens om.

 

Här hittar du RAS