Dödsfalls- och sjukdomsregistrering av Working kelpie.

Du kan som är ägare eller uppfödare av working kelpie lämna uppgifter om vilka åkommor eller sjukdomar som din egen eller uppfödda hund drabbats av. Du kan dessutom lämna uppgifter om ålder och orsak till dödsfall. Det är av stor betydelse för den fortsatta aveln av friska och sunda working kelpie att kontinuerligt få in uppgifter om orsak till dödsfall och olika sjukdomar som drabbar våra hundar. Klicka på länken och läs mer.

Hälsar, Susanne Gustafsson och Veronica Nyman - Avelsråd SWKK.