Vallhundskurser/träningsmöjligheter

Utbildning av vallhunden sker vanligtvis i Svenska Vallhundsklubbens lokalklubbars regi, du hittar länken här.   

 

Här nedan finns det träningsmöjligheter

 

 

Ami Flod 

Broby Nykvarn 64297 Bettna 07703941051

Välkomna att träna på välvallade får och ankor i södermanland mellan Katrineholm och Nyköping.

passa på med extra träning när du är på väg till tävling!

SKKs POLICY: För djurhantering vid vallhundsträning.