Vallhundskurser

Utbildning av vallhunden sker vanligtvis i Svenska Vallhundsklubbens lokalklubbars regi, du hittar länken här.