Egenskapsbeskrivnings kommittén.

Egenskapsbeskrivning Lekeberga 2010.

Foto: Inga Olsson

Egenskapsbeskrivningen utarbetades under 2006-2007 och den har sedan dess utvecktats och delvis omarbetats för att försöka hitta den form som på ett tillförlitligt och överskådligt sätt beskriver den unga hundens vallningsegenskaper.


Hög arvbarhet för vallningsegenskaper
Vi har hösten 2023 nått ett fantastiskt mål med Svenska working kelpieklubbens egenskapsbeskrivning. Professor Erling Strandberg vid Sveriges lantbruksuniversitet har gjort en statistisk utvärdering av all data som vi har arbetat ihop genom 15 år av egenskapsbeskrivning. Det är nu dokumenterat att det är hög arvbarhet på working kelpierasens vallningsegenskaper. Ett fantastiskt arbete med egenskapsbeskrivningen är nu början på en framgångsrik framtid för vallhundsrasen working kelpie. Läs mer här.


Kontakta oss

Vill du hjälpa till eller har du några konstruktiva kommentarer att ge oss, tveka inte utan kontakta någon av oss som sitter i kommittén för egenskapsbeskrivningen.

Mer information om beskrivningen hittar du här.

 

De som arbetar med egenskapsbeskrivningen är:

Susanne Gustafsson  sussi(at)norrdal.se 

Maria Nyberg  maria.nyberg(at)vxa.se

Malena Asplund-Klasson cafe.torgstallet(at)hotmail.com 

Bitte Haag bitte.haag64(at)gmail.com

Susanne Weibull susanne.weibull(at)telia.com

Karin Helin kelpie.ax69(at)hotmail.com

Catarina Ottosson ottossoncat(at)gmail.com 

(alla mailadresser måste skrivas för hand om ni vill skicka mail med riktigt @ tecken istället för at. Det är för att undvika "robotar" som tar våra mailadresser. Därför ser våra mailadresser ut enl nedan)