Egenskapsbeskrivnings kommittén.

Egenskapsbeskrivningen utarbetades under 2006-2007 och den har sedan dess utvecktats och delvis omarbetats för att försöka hitta den form som på ett tillförlitligt och överskådligt sätt beskriver den unga hundens vallningsegenskaper.

 

Vill du hjälpa till eller har du några konstruktiva kommentarer att ge oss, tveka inte utan kontakta någon av oss som sitter i kommittén för egenskapsbeskrivningen.

Mer information om beskrivningen hittar du här.

 

De som arbetar med egenskapsbeskrivningen är:

Susanne Gustafsson  sussi@norrdal.se 

Maria Nyberg  maria.nyberg@vxa.se

Malena Asplund-Klasson cafe.torgstallet@hotmail.com 

Bitte Haag bitte.haag64@gmail.com

Susanne Weibull susanne.weibull@telia.com

Karin Helin kelpie.ax69@hotmail.com

Catarina Ottosson ottossoncat@gmail.com 

 

 

 

 

Egenskapsbeskrivning Lekeberga 2010.

Foto: Inga Olsson