Filma din hund för egenskapsbeskrivning

Klicka på länken ovan !!


Vi tar nu egenskapsbeskrivningen hem till dig, eller rättare sagt får du skicka in en film på när din hund vallar, så beskriver vi din hund hunds vallningsegenskaper via filmen.