Styrelsen i Working Kelpie klubben

(alla mailadresser måste skrivas för hand om ni vill skicka mail till styrelsen med riktigt @ tecken istället för at. Det är för att undvika "robotar" som tar våra mailadresser. Därför ser våra mailadresser ut enl nedan)

Ordförande
Maria Nyberg, Norra Järvstavägen 29, 804 29 Gävle
Tel. 070-256 06 55
maria.nyberg(at)vxa.se                    

Ledamot vice ordf

Susanne Gustavsson, Myssinge Norrdal 310, 747 93 Alunda
0174-12 106, 070-521 86 63
sussigustafsson1(at)gmail.com

Ledamot (kassör)

Kicky Sinclair, Vedbyvägen 66, 264 37 Klippan
073-984 97 02

kicky.sinclair(at)hotmail.com

Ledamot 
(sekreterare)

Meta Lönnberg, Runiusgatan 14 lgh 1301, 11255 Stockholm

070-761 97 87
kennelmetazz(at)gmail.com

Ledamot 
Ami Flod, Broby Nykvarn, 642 97 Bettna
070-394 10 51

amiflod(at)gmail.com

Ledamot

Sabine von der Heiden, Solberg 230, 442 92 Romelanda
070-264 71 34
sabine.heiden(at)hotmail.com

Ledamot

Sara Jones, Verkåvägen 97, 277 37 Kivik
070-396 59 67

arnejones(at)hotmail.com

Suppl:

Bitte Haag, Gunnarsby Nordgården, 665 91 Kil
070-209 15 84
bitte.haag64(at)gmail.com

Suppl:
Louise Höglund, Vistorp Brandsbygget, 521 95 Kättilstorp
070-520 30 75
lollolisen88(at)hotmail.com 

Suppl:
Lars Johansson Djura Karishol 4, 793 93 Djura
070-288 25 38
karishol(at)telia.com

 

Revisor: Tomas Ulväng, Gryta Husby gård 23, 740 82  Örsundsbro  
018-39 80 14     

Revisor: Susanne Weibull, Bäckamöllan, 273 55 Brösarp
0414-732 06,
susanne.weibull(at)telia.com

Revisorsuppleanter: 

Veronica Nyman

Åsa Löfberg

 

Valberedningen:

Karin Helin sammankallande

Malena Asplund Klasson

Anna Andersson