Styrelsen i Working Kelpie klubben

Ordförande
Maria Nyberg, Norra Järvstavägen 29, 804 29 Gävle
Tel. 070-2560655, maria.nyberg@vxa.se                    

Ledamot vise ordf
David Williams, Slättåkra gård pl 915, 264 53 Ljungbyhed
Tel. 0435-44 08 05, 070-799 85 59 williams.slattakra@telia.com

Ledamot (kassör)
Therese Fridström, Storegård Hulebäckserödsv. 115, 266 98 Hjärnarp
Tel. 073-178 34 65 hotranch@hotmail.se

Ledamot
Keijo Isokääntä, Borsnäs 1, 594 93 Gamleby   
Tel. 0493-31138,  0706443552, laila-isokaanta@telia.com

Ledamot
Susanne Gustavsson, Myssinge Norrdal 310, 747 93 Alunda
Tel. 0174-12 106, 070-521 86 63, sussi@norrdal.se

Ledamot
Bitte Haag, Gunnarsby Nordgården, 665 91 Kil
Tel. 070-209 15 84 bitte.haag64@gmail.com

Ledamot

Sabine von der Heiden, Solberg 230, 442 92 Romelanda
Tel. 0303-224085, 070-264 71 34, sabine.heiden@hotmail.com

 

Suppl: Lina Samuelson, Kjällandersväg 3, 352 20 Växjö
Tel: 070-235 11 45, lina.samuelson@sodra.com

Suppl: Johanna Karlsson, Boda Mellomsgården 1, 521 71 Åsarp
johka406@gmail.com

Suppl: Agathe Printzlow, Brönnestadsvägen 169, 231 99 Klagstorp
Tel. 070-131 60 14, agathe.nord@gmail.com 

 

Revisor: Tomas Ulväng, Gryta Husby gård 23, 740 82  Örsundsbro  
Tel. 018-39 80 14     

Revisor: Susanne Weibull, Bäckamöllan, 273 55 Brösarp
Tel. 0414-732 06, susanne.weibull@telia.com