Avelsrekommendationer

SWKK´s valpförmedling förmedlar endast valpar efter friska
vallmeriterande föräldrar (minst godkänt Vallhundsprov) och        
med godkänd HD-status (ua, A eller B ).

Vid parning med utlandsägd hanhund som finns utanför Sverige och vid insemination av importerad sperma utgår kravet på minst godkänt vallhundsprov för hanhunden och ersätts med motsvarande merit eller vallningsarbete. För HD-status gäller, för registrering av valpar i SKK's hundregister, att hanhunden har känd HD-status.