Avelsrekommendationer

SWKK´s valpförmedling förmedlar endast valpar efter friska
vallmeriterande föräldrar (minst godkänt Vallhundsprov) och        
med godkänd HD-status (ua, A eller B ).

Vid parning med utlandsägd hanhund som finns utanför Sverige och vid insemination av importerad sperma utgår kravet på minst godkänt vallhundsprov för hanhunden och ersätts med motsvarande merit eller vallningsarbete. För HD-status gäller, för registrering av valpar i SKK's hundregister, att hanhunden har känd HD-status.

Valppriser

Ett vägledande grundpris finns på 15.000 kr exkl moms oavsett kön, kan höjas beroende på meriter.
Veterinärintyg, högst en vecka gammalt skall kunna uppvisas.
SWKK har inget affärsmässigt ansvar säljaransvaret ligger på uppfödare/säljare.

Parningsavgift

SWKK rekommenderar 1.400 kr i parningsavgift plus 1.600 kr exkl moms per valp. Detta betalas till hanhundsägaren. Kontrollera att den tilltänkte hanhundens registreringshandlingar är korrekta.

Upprätta parningsbevis- blankett finns hos SKK, www.skk.se.

Testikelintyg ska medfölja, registreringsansökan första gången avkomma efter hunden registreras i Sverige.

Ytterligare upplysningar om föräldradjuren kan lämnas av avelsrådet eller sökas på www.skk.se (klicka på hunddata).


Valpköpare

Detta skall du skicka med när du säljer en valp:

* Köpeavtal
* Veterinärintyg
* Intyg på parvovaccinering
* ID-Märkning
* Registreringsbevis