Historien bakom working kelpie

Working Kelpie, Australiens vanligaste vallhund, är en produkt an den miljö den utvecklats i, lika typisk för Australien som merinofåret och eucalyptusträdet. Utan den skulle man inte kunnat klara fårskötseln på de stora torra områdena, där hundarna måste mabeta hela dagarna och kunna tillryggalägga enorma sträckor över stenig och oländig mark, ofta i tempraturer på över 40 grader i skuggan.

 

                                                                   Glenville Swannee foto Birgitta Östergren

 

Det är just Working Kelpien´s oerhörda energi och arbetsvilja tillsammans med förmågan att koppla av då den inte är i arbete på gång, hans vakenhet och intelligens, hans följsamhet i arbetet parad med självständighet och hans förmåga att vid behov visa tålamod och lugn, som har gjort rasen uppskattad som vallhund av många olika djurslag i snart sagt alla värlsdelar. En harmonsik hund om han får utlopp för sin mentala energi genom att arbeta, men som uteslutande sällskapshund passar den inte.

Working Kelpie är medelstor, har kort päls och upprättstående öron. Det finns en rasbeskrivning, som betonar det funktionella i såväl exteriör som mantalitet. Rasens livliga temprament och snabba uppfattningsförmåga gör att den har lätt för att lära, men den har också en egen vilja, vilket gör att den gärna vill lösa problemen på sitt eget sätt. Oftast har den rätt, för den uppfattar situationer och reagerar på dem långt snabbare än en människa, vilket kan vara en stor tillgång i arbetet, men det ställer också stora krav på ägaren, som väl helst vill vara steget före och själv bestämma.

Working Kelpie avlas på sina vallningsegenskaper och får inte ställas ut, men kan delta i alla andra officiella tävlingar. För att erövra championat krävs att hunden också avlagt godkänt vallhundsprov.

Ansvarig för aveln är Svenska Working Kelpieklubben - rasklubb för working kelpie (SWKK), som har till syfte att bevara och utveckla rasen som arbetande vallhund. Klubbens valphänvisning lämnar uppgift om uppfödare och valpkullar efter meriterande föräldrar.

 

Från och med 1:a januari 2019 är SWKK ansluten som specialklubb till Svenska Vallhundsklubben (SVaK)

 

 

 

                                                                   Örjagårdens Dixie "Mandy" foto Leila Warén

 

Kelpie är ett gaeliskt ord som betyder vattenande (en ondskefull ande som besöker vadställena i skepnad  av en häst, "bäckahäst").Working Kelpie är uppkallad efter en tik vid namnet Kelpie, som överlägset segrade på den första vallhundsprovet i NSW år 1872. Det blev stor efterfrågan på hennes valpar, och avkommorna kallades till en början "Kelpie´s pups", Kelpies valpar, och på så sätt fick rasen sitt namn. Den härstammar från vallhundar som de skotska emigranterna började att importera till Australien från sina hemtrakter under första hälften av 1800-talet. Dagens Working Kelpie är en direkt fortsättning på de ursprungliga vallande linjerna.

Till en början räknades alla kelpie som samma ras, men från 1967 registrerades Working Kelpie i Australien av Working Kelpie Council, medan Australian Kelpies registrerades av kennelklubbarna. 1976 blev brytningen definitiv då man från kennelhåll beslöt att inte vidare erkänna Working Kelpien, vilket påverkade rasen i hela världen.

De första två Kelpie kom till Sverige är 1973, men dessa var huvudsakligen av Australian Kelpie typ. Följande år kom de två första rena Working Kelpie, två tikar, som så småningom följdes av flera importer. Riktigt fart på importerna blev det inte förrän under 1980-talet, då Nordiska Working Kelpie Rådet bildats 1984 för att bevara rasen som arbetande vallhund i Norden. Det dröjde emellertil ända till år 2000 innan Working Kelpie blev erkänd som separat ras och började registreras  av Svenska Kennelklubben, (SKK). I samband med att rasklubben blev anslutet till ändrades klubbnamnet enlig ovan.

SWKK har sedan 1984 varje år anordnat ett mästerskap i fårvallning för Working Kelpie öppet även för deltagare från andra länder.

Text: Birgitta Östergren

 

                                                                                                     Örjagårdens Targa foto Lillemor Bylund 

 

Mer information om rasen finns i  RAS,  SWKK´s Avelspolicy och avelstrategi för australian stock dog / working kelpie.