Ett av våra mål i RAS

Working kelpie är helt beroende av import av genetiskt material (sperma, hundar) utanför Sverige
och ett av målen är därför att:
• verka för en bred avelsbas.

Strategier för att uppnå målet:
• stimulera till importer (både hundar och sperma) som har ett jämförelsevis lågt släktskap med
den nuvarande populationen i Sverige; till exempel genom att visa en lista över nu levande
importerade hundar på rasklubbens hemsida.

Observera att importerade hanhundar med Godkänt Vallhundsprov (VP) läggs in under täckhundslistan.   

 

Information om importerade tikar och hanhundar

Djurslag
Regnr Namn HD-grad CA testad
  TIKAR      
  AS71105/2021  Kuloo Kookaburra C-B Ej bärare av VMP1 eller Lingo3
  AS15687/2018 Kessels(BM) Poppy A  
GK FÅR AS11914/2019 Scoriochre Nyingan B Bärare VMP1 och Lingo3
  AS28587/2022 Bindi(GY) Joys B Ej bärare VMP1 eller Lingo3

GK FÅR

AS11428/2021 Harrisfarms Spice B Bärare VMP1 och Lingo3
  AS15216/2023  Scouts Fae A Ej bärare av VMP1 eller Lingo3
  AS52279/2022 Scouts Taylah Ej bärare VMP1 eller Lingo3
         
  HANAR      
  AS11783/2021 Harrisfarms Keeper A Ej bärare VMP1, bärare Lingo3

GK Får 

AS52279/2021 Pilbara Steele B Ej bärare VMP1 eller Lingo3
GK Får AS53863/2016 Karana Web A Ej testad
    Scouts Johnny Reb B Ej bärare VMP1 eller Lingo3
  AS12094/2023  Swissstock(SD) Enzo B Ej bärare WMP1 eller Lingo3