Vallningsegenskaper


En broschyr om vallningsegenskaperna finns här 

 

Grundinstinkterna är att vallhunden vill ha kontroll över djuren, de har en vilja att hämta djuren till oss, samt att de har balans att driva djuren rakt fram mot ett bestämt mål. Detta är lika oavsett vi har en BC (Border Collie) eller en WK (Working Kelpie).

Instinkterna måste på något sett förädlas, instinkterna är bara en förutsättning för att hunden ska kunna lära sig sitt jobb. Hunden måste veta vilka instinkter som ska användas vid olika tillfällen för att kunna fungera. Vad som också avgör hundens arbetssätt är hundföraren. Det gäller att veta vad man ska tillåta i olika situationer så att korrigeringen kommer i rätt tid.

Hundarna arbetar sedan på olika sätt, en del hundar arbetar genom att fixera och flytta djuren med blicken man säger att dessa hundar har eye och att de vallar med hög koncentration. Andra hundar arbetar med kroppen och pendlar bakom djuren och kallas kroppsvallare.

Inget av dessa arbetssätt är mer rätt än det andra utan detta handlar om tycke och smak hos hundägaren. Sen har vi negativa sidor hos båda arbetssätten: eye-dog som "håller tillbaka" för mycket och tappar sitt framåt samt kroppsvallare som pendlar/springer för mycket och därmed blir slarvig i sin balans.

                                          Till vänster i bild en hund med mycket eye och den till höger är kroppsvallande

WK och BC i Sverige idag har ett brett spektra av dessa arbetssätt allt ifrån eye till kroppsvallning och inget av dessa sätt är mer rätt än det andra.

 


En bra arbetshund: En hund som bara lyder och inte tänker själv är inget att ha i arbetet och en hund som bara arbetar efter eget huvud är heller inget att ha. Man behöver ha en hund som kan växla mellan att arbeta självständigt och att lyssna, detta är precis det som också krävs av en tävlingshund oavsett det är en BC och WK.