Föreningen

§1 Mål

Svenska Working Kelpieklubben, som är en ideell förening, har till mål att inom ramen för specialklubbens stadgar tillvarata specifika intressen för rasen genom att:
• verka för att bevara och vidareutveckla den arbetande vallhundens bruksegenskaper till gagn för ägare av jordbrukets produktionsdjur.

• väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, och välbalanserade rasrena Working kelpie som även är rastypiska och har funktionell exteriör.

• bevara och utveckla rasens specifika egenskaper, då särskilt dess medfödda vallningsegenskaper, samt verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av dessa.

• informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård.

• bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och hundägandet.

• skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.                                                                                                                         

Stadgar

Här hittar ni föreningens stadgar

 

Digital medlemstidning

 

Material skickas till Peter Thorén på mejladress: workingkelpiebladet@outlook.com

 

 

Föreningens organisationsnummer

Org nummer: 817605-9635