❗Förtydligande från TK❗

NOVIS = NYBÖRJARE / DEBUTANT

Meningen är givetvis att hunden ej ska ha startat på SVaKs tävlingar/prov alls.
Tyvärr har bara om VPt kommit med i texten, komplettering kommer att göras.

 Och

DU FÅR ANMÄLA VARJE HUND TILL EN KLASS PER DJURSLAG

tills TK ev meddelar annat efter anmälningstiden gått ut.
Detta för att försäkra oss om att alla får plats.

 

Working Kelpiemästerskapet - tävlingsregler 2022

Antal får, moment och mått kan variera från platsens förutsättningar. Regler och bedömning hittar du på Svenska Vallhundsklubbens webbsida. Under fliken tävlingar - regler och anvisningar finns regelboken. På sidan 10 kan du läsa om regler och bedömning för får-klasserna och på sidan 16 finns nöt-klasserna.

Novisklass får

Denna klass är till för hundar som inte har startat på Svenska Vallhundsklubbens Vallhundsprov.

Hämtning 100 m

● Utgång 20 p

● Upptag 10 p

● Framdrivning 20 p

Fösning 100 m 10 p

Drivning 200 m 20 p

Fålla in 10 p

Fålla ut 10 p

Summa 100 p

 

Bonnhundsklass får

Den högst rankade Working Kelpie, på SvAK:s rankinglista för unghunds SM, får starta gratis. Denna klass är till för hundar som inte har startat Mästerskapsklassen eller IK2. Klassen bedöms på samma sätt som en IK1:a + hanteringsanläggning som är en ihopslagning av L-ränna, fålla in och fålla ut.

Hämtning 150 m

● Utgång 20 p

● Upptag 10 p

● Framdrivning 20 p

Fösning 30 p

Drivning 10 p

Delning 10 p

Hanteringsanläggning 30 p Här hittar du regler för hanteringen

Summa 130

 

Mästerskapsklass kval får

Klassen bedöms på samma sätt som en CK eller SM kval bana. Minst 4 startande för att klassen ska bli av.

Hämtning 300 m

● Utgång 20 p

● Upptag 10 p

● Framdrivning 20 p

Fråndrivning 450 m 30 p

Delning 10 p

Fålla in 10 p

Singling 10 p

Summa 110

 

Mästerskapsklass final får

Den högst rankade Working Kelpie på SVaK:s rankinglista för SM får, får gå direkt till finalen. Klassen bedöms på samma sätt som en SM final bana. För att det ska bli en final krävs det att minst 5 hundar får poäng i kvalet.

Hämtning 350 m

● Utgång 1. 20 p

● Upptag 1. 10 p

● Framdrivning 1. 20 p

● Utgång 2. 20 p

● Upptag 2. 10 p

● Framdrivning 2. 20 p

Fråndrivning 30p

Sortering 20 p

Fålla in 10 p

Summa 160 p

 

Bonnhundsklass nöt

Den högst rankade Working Kelpie, på SvAK:s rankinglista för unghunds SM nöt, får starta gratis. Ekipage som startat NN2 eller Mästerskapsklass får endast starta Bonnhundsklass nöt i mån av plats och via efteranmälan. Det behövs minst 4 tävlande för att klassen ska bli av.

Hämtning 125 m

● Utgång 20 p

● Upptag 10 p

● Framdrivning 20 p

Fösning 30 p

Drivning 20 p

Delning 10 p

Fålla in 10 p

Fålla ut 10 p

Helhet 10 p

Summa 140

 

Mästerskapsklass nöt

Den högst rankade Working Kelpie på SVaK:s rankinglista för SM nöt, får en gratis start. Minst 4 st tävlande.

Hämtning 150 m

● Utgång 20 p

● Upptag 10 p

● Framdrivning 20 p

● Fråndrivning 20 p

Drivning 20 p

Delning 10 p

Fålla in 10 p

Fålla ut 10 p

Helhet 10 p

Summa 140