(alla mailadresser måste skrivas för hand om ni vill skicka mail med riktigt @ tecken istället för at. Det är för att undvika "robotar" som tar våra mailadresser. Därför ser våra mailadresser ut enl nedan)


Avelsråd

SWKK´s avelsråd är:

Susanne Gustafsson sussigustafsson1(at)gmail.com  tel. 0705-21 86 63

Veronica Nyman veronica(at)mnab.net tel: 0736-63 55 66