Så här blir man medlem                 

Klubbens adress: Svenska Working Kelpie Klubben,  Britt-Marie Haag, Gunnarsby Nordgården, 665 91 Kil
Tel. 070-209 15 84 bitte.haag64@gmail.com

 

Adressändringar o dyl görs hos kassören Therese Friström hotranch@hotmail.se

Organisationsnr. 817605-9635                                                                  

Medlemskap, som medlem i Svenska Working Kelpie Klubben får du ,

  • delta med din hund på SWKK´s tävlingar.
  • medlemstidningen "Working Kelpie" som utkommer fyra ggr per år.
  • delta på kurser, träffar och föreläsningar anordnade av SWKK.
  • du kan vända dej till "kontaktpersoner" för råd och hjälp med din hund.

För att bli medlem i SWKK betalar du in medlemsavgiften på SWKK´s plusgiro 68 24 86-6 eller bankgiro 485-8577.

Skriv på insättningen ditt namn, adress, tel,nr och gärna e-mailadress.

 

Helbetalande medlem 250:- Familjemedlem 50:-

Klubbens stadgar 

                                                                                              

För medlemskap från övriga Nordiska länder tillkommer 75:- för extra kostnader, Helbetalande 325:-                                                                                                                                      

IBAN kontonummer SE:8080000008401235679901 BIC/SWIFT:SWEDSESS