Så här blir du medlem   

OBS! Det är ny medlemsavgift 2023 orsakat av kostnaderna för nytt Vallreg. Medlemskap för Svenska Working Kelpie klubben (SWKK) och Svenska Vallhundsklubben (SVaK) kostar 500 kr/år

 

Medlemsavgift i SWKK och SVAK

Medlemskap för Svenska Working Kelpie klubben (SWKK) och Svenska Vallhundsklubben (SVaK) kostar 500kr/år, (varav 200 kr går till SWKK och 90 kr till vald SVak lokalklubb). Svenska medlemmar kan alltså INTE välja att bara bli medlem i SWKK.

Familjemedlemskap för SWKK/SVaK kostar 90kr.

Hela medlemsavgiften betalas in på Svenska Vallhundsklubbens bankgiro: 5784-3336, finns även på inbetalningskortet som följer med tidningen Omkring ni borde fått i brevlådan. Skriv ditt namn, adress, telnummer o gärna epostadress.

 

 Svenska Working Kelpie klubben är en rasklubb inom Svenska Vallhundsklubben.

 Utländska medlemmar blir enbart medlemmar i Svenska Working Kelpie klubben och betalar 357kr/år.

Betalas till SWKK: Bankgiro  IBAN kontonummer SE10 8000 0821 4969 4162 5979   BIC/SWIFT:SWEDSESS

 

 Genom rasklubben SWKK får du:

 * Medlemstidningen Working Kelpie, 4 nummer/år.

 

* Alla unghundar över ett års ålder bjuds in till egenskapsbeskrivning där vi jobbar för att bevara och utveckla rasens specifika 

    egenskaper i form av medfödda vallningsegenskaper.

 

* Tävla, träffas och ha roligt på SWKK sommararrangemang Working Kelpie mästerskapet.

 

* Medverka till att rasklubben främjar aveln av Working Kelpie som, genom sitt effektiva vallningssätt, är till stor hjälp med 

    lantbrukets djur.

 

* Du kan vända dig till "kontaktpersoner" för råd och hjälp med din hund.

 

 Genom specialklubben SVak får du:

 * Medlemstidningen Omkring

 

* SVak:s medlems-webbsida "Vallreg" där du kan anmäla till vallhundstävlingar, vallhundsprov, ändra dina medlemsuppgifter, diskutera på forumet.

 

Du hittar information om inloggning, medlemsnummer och lösenord på www.svak.se/medlem

 

 

Klubbens adress: Svenska Working Kelpie Klubben,  Bitte Haag, Gunnarsby Nordgården, 665 91 Kil Tel. 070-209 15 84 bitte.haag64@gmail.com

  

Organisationsnr. 817605-9635                                                                   

  

Klubbens stadgar  

                                                                                                                                      Gällande personuppgiftslagen.

 I mitten av maj trädde en ny lag i kraft som gäller hur man får lagra personuppgifter och hur man får använda detta personuppgiftsregister.

 

Ansvarig för det Svenska registret är SVaK (från o med 2019) och det utländska registret är SWKK och registret innehåller följande uppgifter om dig:

 - Ditt medlemsnummer

- Namn, för och efternamn

- Adress

- Postadress

 Vi använder registret på följande sätt

 - Uppgifter för att kunna skicka dig en medlemsfaktura varje år

 - Uppgifter i en adresslista för att kunna skicka tidningen Omkring och Working Kelpie tidningen

 

Ditt godkännande behöver inte vara skriftlig underskrift från din sida utan vi tolkar det som att vi kan ange hur godkännande går till och om du inte har något emot så gäller detta.

 

Genom att du betalar medlemsavgiften godkänner du användningsområdet för personuppgifterna som beskrivs här.

Vill du av någon anledning ta tillbaka ditt godkännande av att vi har dina uppgifter, hör du enkelt av dig till oss på mail maria.nyberg@vxa.se 

 

Vi anser också att du inte har gett ditt samtycke om du inte betalar din medlemsavgiften, samt att du tar tillbaka ditt godkännande om du säger upp ditt medlamskap.

 

Styrelsen för Svenska Working Kelpie klubben