(alla mailadresser måste skrivas för hand om ni vill skicka mail till styrelsen med riktigt @ tecken istället för at. Det är för att undvika "robotar" som tar våra mailadresser. Därför ser våra mailadresser ut enl nedan)

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SWKK´s valpförmedling förmedlar endast valpar efter friska

vallmeriterande föräldrar (minst godkänt Vallhundsprov) och        
med godkänd HD-status (ua, A eller B ).


Valpar nu

Valpar på gång

 

SWKK har inget affärsmässigt ansvar, säljaransvaret ligger på
uppfödare/säljare.

Prova även att söka på hundarnas reg.nummer eller namn i Vallreg
(www.vallreg.svak.se) där finns information och eventuella resultat
från vallhundstävlingar.

Ytterligare upplysningar om föräldradjuren kan lämnas av Avelsrådet
(se under den fliken) eller sökes på 
www.skk.se klicka på hundata.

Förmedling av valpar här på hemsidan är utan kostnad (införsel i WK Bladet kostar 150kr). Förmedlingen tas bort tolv veckor efter valparnas födseln. Dock kan en förnyad anmälan av ev. osålda valpar göras.

 


 

Parning med utlandsägd hanhund respektive insemination med importerad sperma.

Vid parning med utlandsägd hanhund som finns utanför Sverige och vid insemination av importerad sperma utgår kravet på minst godkänt vallhundsprov för hanhunden och ersätts med motsvarande merit eller vallningsarbete. För HD-status gäller, för registrering av valpar i SKK's hundregister, att hanhunden har känd HD-status.


 

Anmälan skickas till SWKK´s avelsråd är:

Susanne Gustafsson,  sussigustafsson1(at)gmail.com tel. 0174-12106.