Vallhundstävlingar och prov 

Svenska Vallhundsklubbens tävlingar och prov hittar du i databasen Vallreg. Där finns även info om alla hundar som tävlat. Du hittar resultat, stamtavlor och mycket mer.


Här hittar du länken till VALLREG och resultatlistorna från de genomförda tävlingar och proven. 

Alla som blir godkända på VP får eller VP nöt får av Working Kelpieklubben ett koppel med texten Godkänd Vallhund. Kopplet  delas ut på Working Kelpie träffen eller årsmötet. 

Du som får din hund godkänd på vallhundsprov kommer att gratuleras på Working Kelpieklubbens Facebooksida.

 

VP – Vallhundsprov  

körs både på får och nöt. Provet består av hämt, fösning, drivning, fålla in och fålla ut. För att bli godkänd krävs det minst 50 poäng varav 25 poäng på hämtet samt att alla moment är genomförda. Titeln förkortas GK Vallh Pr.

Vi förmedlar endast valpar efter friska vallmeriterande föräldrar (minst godkänt Vallhundsprov) och med godkänd HD-status (ua, A eller B ).  

IK1 – klass 1 får  
Provet består av hämt, fösning, drivning, delning och fålla in. De sista två momenten kan variera och bytas mot tex. tratt eller ränna. Här konkurrerar man om placering och rankingpoäng till bland annat Unghundscupen. Rankinglistor finns på Vallreg. Hunden kan även ta meriten 1-pris, 2-pris och 3-pris vilka noteras under hundens sida på Vallreg.   

NN1 -klass 1 nöt  
Provet består av bla hämt, fösning, drivning och fålla. Här konkurrerar man om placering och kan ta meriten 1-pris, 2-pris och 3-pris vilka noteras under hundens sida på Vallreg.  

IK2 –  klass 2 får  
Provet består av hämt, fråndrivning, delning/singling och fålla/tratt/ränna. Tävlingen kan även utformas med dubbelhämt. Mer detaljerat kan du läsa i regler och anvisningar.  Här konkurrerar man om placering och rankingpoäng till bland annat SM.  

NN2 – klass 2 nöt  
Provet består av bla hämt, fråndrivning, delning/sortering, fålla. Mer detaljerat kan du läsa i regler och anvisningar.  Här konkurrerar man om placering och rankingpoäng till bland annat SM.  

CK – certklass  
körs både på får och nöt. Här tilldelas de tre första ekipagen Cert. För att bli Vallhundschampion krävs tre cert. För att få delta i CK måste hunden vara Godkänd Vallhund.