Avel 

Målsättning för avel gällande Working Kelpie     

 • Att väcka intresse för och främja aveln av mentalt och fysiskt sunda och
  välbalanserade rasrena Working Kelpies, som även är rastypiska och har
  funktionell exteriör.
 •  Att bevara och utveckla rasens medfödda vallnigsanlag och verka för
  uteckling och dressyr och praktiskt bruk av den
 • Att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran,
  utbildning och vård
   

Rekommendationer för avel med Working Kelpie

 • Godkänt vallhundsprov på föräldradjuren 
 • HD-röngade med resultat A eller B

 

 

Information från SKK om avelsetik.

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

                                                                                                                               Kristina SturesDotter med Kogårdens Disa