Working Kelpie klubbmästerskap 9-11/8 2024

Nöttävlingarna 9 augusti

Klass: WK1 nöt och WK2 (mäster) 9 augusti 

Plats: Naturreservat Verkåns dalgång

Domare: Ulf Eng

 

 

Fårtävlingar 10-11 augusti

 

Klass: Bonnhundsklass får 10 aug (WK1 får)

Plats och vägbeskrivning: Haväng 

Domare: Ulf Eng

  

Klass: Novisklass och mästerskapsklass får 11 aug (WK novis och WK2 får)

Plats: Haväng

Domare: Ulf Eng